Magazines


Subscribe Now

For Bulk Subscription Click.         AGENT / BULKInstructions

For Single Subcription!

  1. നിങ്ങളുടെ പൂർണമായ ഡെലിവറി അഡ്രസ് നൽകുക.
  2. മാസികകൾ 6 മാസം 1 വർഷം എന്നിങ്ങനെ ആണ് വരിക്കാരാവാൻ സാധിക്കുക.
  3. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കോപ്പികളുടെ എണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുയോജ്യമായ തുക അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വരുന്നതാണ്.
  4. Submit ചെയ്താൽ അടക്കേണ്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.
  5. Pay Amount ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ATM card , UPI വഴി നിങ്ങൾക് പെയ്മെന്റ് നടത്താനാവുന്നതാണ്.
  6. പെയ്മെന്റ് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസീപ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
  7. റസീപ്പറ്റിൽ ഉള്ള Reg.Number ആനുകൂല്യം, ക്ഷേമനിധി അപേക്ഷയിൽ കുടുംബം കുരുന്നുകൾ അൽമുഅല്ലിം എന്നിവയുടെ ബിൽ നമ്പർ, ലെഡ്ജർ നമ്പർ എന്നിവക്കു പകരം ഈ നമ്പർ എഴുതാം
  8. കുരുന്നുകള്‍, അൽ മുഅല്ലിം മാസികകൾ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം പരിഹരിക്കും( ആവശ്യക്കാർക്ക് മുൻകൂട്ടി പണമടക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല)

ORDINARY SUBSCRIPTION FORM

If you are a Agent/Bulk subscriber please select Agent option

Name
Address
Place
Post Office
Pin Code
District
State
Mobile
Whatsapp
Ledger Number (Optional)

SANTHUSHTA KUDUMBAM Monthly
6 Month 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year
Rs. 90 Rs. 180 Rs. 360 Rs. 540 Rs. 720 Rs. 900
Copies Amount
KURUNNUKAL Monthly
6 Month 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year
Rs. 90 Rs. 180 Rs. 360 Rs. 540 Rs. 720 Rs. 900
Copies Amount
AL MUALLIM Monthly
6 Month 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year
Rs. 75 Rs. 150 Rs. 300 Rs. 450 Rs. 600 Rs. 750
Copies Amount
Total Amount
Bank Details
A/c No : 0478073000000549 IFSC : SIBL0000478 A/c Name : SKJMCC MAGAZINE
Pay Now
Upload Reciept Screen Shot with UPI Number
UPI Transaction ID ഉൾപ്പെടെയുള്ള Screenshot അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക

റസീപ്പറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന Reg.Number ആനുകൂല്യം, ക്ഷേമനിധി അപേക്ഷയിൽ കുടുംബം കുരുന്നുകൾ അൽമുഅല്ലിം എന്നിവയുടെ ബിൽ നമ്പർ, ലെഡ്ജർ നമ്പർ എന്നിവക്കു പകരം ഈ നമ്പർ എഴുതാം


SKJMCC PAYMENT